Винен пазар с великолепни възможностиwine_bottlesРастящата покупателна мощ и увеличаващото се влияние на западната цивилизация ще тласкат напред индийския винен сектор в идните години. В своя последен доклад от ГлобълДата (GlobalData), общопризнат лидер в обработката и анализа на бизнес информация, оценяват винения сектор в Индия на  INR61,06 милиарда (или US$908,6 милиона) за 2016 г. Очакванията са този пазар да расте като стойност при обобщена годишна скорост на растеж (Compound Annual Growth Rate или CAGR) от порядъка на 19,9% за периода 2016–2021 г.

Въпреки високата CAGR от 23,2% (като обеми) за времето от 2011 до 2016 г., през миналата година делът на Индия в глобалния винен сектор е едва 0,2%. Нещо повече, очаква се делът на пазара в района на Югоизточна Азия (APAC) от гледна точка на обемите да нарасне почти двойно: от 1,2% през 2016 г. да достигне 2,3% към 2021 г., което показва, че виненият сектор в Индия все още се намира на етап зараждане и бързо се разраства.

Киран Кумар Акинени (Kiran Kumar Akkineni), потребителски анализатор в GlobalData, коментира: „Растящата урбанизация, променящият се стил на живот и все по-голямата популярност на виното, особено в средите на по-заможните представители на средната класа – всичко това тласка сектора напред. С нарастващата покупателна способност и увеличаването на винопроизводството в страната, Индия предлага на производителите на вино наистина великолепни възможности за растеж”.

Изследването на GlobalData оценява индийския винен пазар в три отделни категории: обогатено вино, пенливо вино и тихо вино. През 2016 г. преобладаващата част от пазара се пада на тихите вина, чиито дял като обеми е 52%; превъзходството на тази категория се очаква да се запази и в бъдеще. На втора позиция се нареждат обогатените вина с дял от 43,6% като обеми, а пазарът на пенливите вина е оценен на 4,4%.

Акинени допълва: „Тихите вина ще запазят водещата си позиция на пазара, нараствайки с CAGR от порядъка на 20,4% за периода 2016–2021 г., следвани от обогатените и пенливите вина, които вероятно ще растат с CAGR съответно 19,4% и 18,7%.

В сравнение с четирите водещи страни от региона APAC (Китай, Япония, Австралия и Хонконг), индийският винен пазар е относително консолидиран, като за 2016 г. на петте водещи търговски марки се пада пазарен дял от 44,9%. Интересно е, че и тримата най-големи пазарни играчи – Индейдж Винтнерс (Indage Vintners), Сула Вайнярдс (Sula Vineyards) и Джон Дистилърис (John Distilleries) – са индийски компании.