Вести от ССАTsv_DimitrovЗаместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров се срещна с ръководители на Федералната агенция на научните организации на Руската федерация (ФАНО Русия) в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите. Руската делегация водена от г-жа Екатерина Журавлева е на тридневно посещение в България. Двете страни обсъдиха възможностите за сътрудничество сферата на аграрните науки.
Проф. д-р Васил Николов, председател на Селскостопанската  академия запозна руската делегация със структурата на Академията. В рамките на визитата е предвидено да бъдат посетени структурните звена към нея, Агробиоинститут – София, Институт по Растителни и Генетични Ресурси „Константин Малков“ – Садово, Институт по Зеленчукови Култури „Марица” – Пловдив, Институт по Розата и Етеричномаслените Култури – Казанлък, както и Аграрния университет в Пловдив и Институт по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките.

Празник „Ден на домата“ в Унгария с българско участие

SSA-HongrieБотаническата градина към Университета „ЕЛТЕ”- Будапеща и посолството на България в Унгария организираха празник „Ден на домата”, на който бяха поканени доц. д-р Даниела Ганева – директор на Института по зеленчукови култури ”Марица” Пловдив и проф. д-р Галина Певичарова – ръководител на Лаборатория по качество в института.
Директорът на Ботаническата градина г-н Ласло Орлоци откри празника държейки български домат сорт ‚Алено сърце“. Той изтъкна, че унгарският народ помни историята и с почит и уважение се отнася към българските градинари, отглеждали на техните земи най-вкусните зеленчуци и тяхната ролята за развитието на зеленчукопроизводството в Унгария. „Славата на българския домат се носи през вековете и ние трябва да го съхраним“, подчерта д-р Орлоци.
От ИЗК „Марица“ представиха семена от най-новите ни сортове домати. На малка площ в красивата ботаническа градина намериха място български сортове домати, отгледани с много любов и нужните грижи. Доц. Даниела Ганева изнесе лекция на тема: „Български домати – история, настояще и перспективи”, отнасяща се до качеството на плодовете. Дискутирани бяха въпроси, свързани с отглеждането на домати, качеството на свежата продукция и на суровината, възможности за закупуване на семена от български домати и технологии за тяхното отглеждане. Обсъдени бяха формите за кандидатстване и начина на финансиране на научни проекти и възможности за участие в различни прояви – форуми, конференции, открити дни, публикационна дейност и други.
На събитието присъстваха представители на научната общност от Института в Гьодьольо, Кечкемет, от Националния селскостопански научен и иновативен център, NAIK, Председателят на Комисията по образование към Българското републиканско самоуправление в Будапеща, Кметът на район Киш Пеш – Петър Гайда, представител на научния екип на най-голямата преработвателна фабрика домати Univer, много фермери и гости.
Празника приключи с дегустация на български сортове домати.
В рамките на посещението в Унгария българските учени се срещнаха с депутата Симеон Варгара в Унгарския парламент. Той е представител на Българското републиканско самоуправление в Унгария. Българските учени представиха дейността на Селскостопанска академия и постиженията на ИЗК „Марица“ в областта на селекцията и технологиите при зеленчуковите култури. Обсъдиха се възможностите за сътрудничество в сферата на аграрната наука, зеленчукопроизводството и селекцията.
Доц. Даниела Ганева бе посрещната в Унгарската столица от първи секретар на търговско- промишлените въпроси в Посолството на България в Будапеща – г-н Чавдар Петков.
Визитата е осъществена с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” и Селскостопанска академия.

Китайски учен с интерес към нашето земеделие

chinaВ периода от 25 до 30 август 2017 г., на посещение в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров” беше проф. д-р Хъ Чаоксинг от Института по зеленчуци и цветя към Китайската академия на аграрните науки, Пекин. Ученият от Китай е в България във връзка с изпълнение на работната програма на проект на тема „Напояване, базирано на евапотранспирацията за устойчиво земеделие: оценка на потребностите от вода за напояване на оранжерийно отглеждани земеделски култури” по договор за двустранно сътрудничество между България и Китай.Гостът се срещна и с колектива и ръководството на Института, проф. д-р Хъ основните насоки на научната работа в отделните звена на ИПАЗР „Н. Пушкаров“.

По http://www.agriacad.bg/