КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИЗ ПАК 2020magazin1Опаковката ли! Че то е много просто…
Обръщаме ли достатъчно внимание на този извънредно важен в днешно време атрибут на нашата храна и напитка?

Като че ли все още опаковката е проблем, недооценяван достатъчно от отрасъл ХВП у нас. Всъщност, колко важна е опаковката, какви проблеми тя може да разреши и какви проблеми създава, са част от темите на  Научно-практическата конференция, посветена тази година на темата „Тенденции в опаковането на храни и напитки – безопасност, качество, екология и нормативна уредба“. Организирана за пореден път от Кооперация ХВП тя вече е неразделна част от набиращия все по-голяма популярност Национален конкурс за най-добра опаковка Приз Пак.
Конференцията ще бъде на 21 октомври, 2020г. в Национален дом на науката и техниката, София, ул. Г.С.Раковски № 108
С пълната програма може да се запознаете тук: Programa-Konferencia-020


: