Национална НП конференция Приз Пак 2017PrizePack_Logo copyСтана традиция Националният конкурс за най-добра опаковка “Приз Пак” да се съпровожда от научно-практическа конференция. На нея се коментират интересни за производителите на храни и напитки теми, и се представят новости в областта на опаковъчните технологии.
Конференцията ще се състои на 19 октомври 2017г. в Дома на науката и техниката, София. Очаквайте до 15 септември 2017г. тук Поканата и Условията за участие в тазгодишната Конференция.
Повече информация и заявка: Zajavka-Konference-PP-017Programa-Koference-017

Повече информация за Конференцията от 2016г. вижте тук: Pack–net