Кариерен бизнес форумКариеренКАРИЕРЕН БИЗНЕС ФОРУМ   

24 октомври 2018 г.

Всички предлагащи и търсещи работа са добре дошли  в София, Националeн дом на науката и техниката, ул. Г.С.Раковски №108, на 24 октомври 2018г.
За информация и записване:
тел./ факс 02 988 05 89; 02 987 64 82; 0884646919
e-mail:  info@fpim-bg.org; fpim_adv@abv.bg