Създайте контакти чрез новия каталогkatalog 2019 korici1-4.inddУважаеми дами и господа,
Вече 20 години издаваме двуезичен каталог на фирмите от отрасъла в България. Защото кризите идват и си отиват, но бизнесът остава, понеже е двигател на живота. Именно това ни дава увереността да преиздаваме каталога на всеки две години, за да представяме актуалното състояние на този бизнес в България

За десети пореден път Кооперация ХВП подготвя актуализиране и преиздаване на каталог „Хранителна и питейна индустрия в България“.
Основната цел на каталог „Хранителна и питейна индустрия в България“ е чрез пълна и актуална информация за фирмите, произвеждащи храни и напитки и тези от обслужващата сфера, да се подпомогнат бизнесконтактите в отрасъла и да се популяризират възможностите на българския бизнес в условията на отворения европейски и световен пазар.
Цялата информация се публикува на български и английски език!
Каталогът ще се разпространява по време на панаири и изложения, свързани с хранителната и питейна индустрия у нас и в чужбина, чрез интернет и ще бъде предоставен на търговски представителства към чуждите посолствата в България.
Всеки участник в изданието получава определен брой каталози, в зависимост от участието си.
Повече информация и заявка за участие:
Katalog-2021]  Zayavka_katalog-2021 

На снимката е Каталог „Хранителната и питейна индустрия в България 2019г.“ За съжаление не откликнахте на нашия призив да изразите предпочитанията си – хартия или CD, затова спазихме традицията и пуснахме Каталога на хартия.

А как го искате тази година? Ще сме благодарни ако отговорите на анкетата в сайта ни…

.