Създайте контакти чрез новия каталогkatalog 2019 korici1-4.inddУважаеми дами и господа,
Това е Каталог “Хранителната и питейна индустрия в България 2019г.” Две години в днешния динамичен живот са много, затова ние се стремим с преиздаването на този каталог да поддържаме актуална информация за активните фирми в българската ХВП. За съжаление не откликнахте на нашия призив да изразите предпочитанията си – хартия или CD, затова спазихме традицията и пуснахме Каталога на хартия.
Традиционно го представяме на Фудтех през февруари и  Есенния технически панаир в Пловдив или по време на хранителните изложения в Интер Експо Център София през януари 2020 и в началото на ноември 2020. А всеки, който би искал да го има, може да си го закупи от редакцията със заявка по интернет. 

.